On-line onboarding bánk

Greyson.eu/Blog/Inovácie/On-line onboarding bánk
Pozreli sme sa na online onboarding v bankách na Slovensku a v Čechách. Merali sme potrebnú aktivitu ako je počet kliknutí a vyplnených polí, trvanie onboardingu, či index užívateľskej prívetivosti. Pozrite si ako banky dopadli v jednotlivých kategóriách.
Všetky články:
© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram