Testovanie

Greyson.eu/Testovanie
Poskytujeme komplexné služby v oblasti IT testovania. Od definovania testovacej stratégie a detailného prístupu k testovaniu, cez prípravu test scenárov, vedenie testovacích tímov, exekúciu samotného testovania, monitoringu a dôsledného reportingu stavu testovania projektovému manažmentu až po spoluprácu pri odstraňovaní chýb s IT dodávateľom.

Technológie a platformy

Ponúkame testovacie služby pre všetky typy kriticky dôležitých systémov, ako core banking systémy, multikanálové platformy, CRM systémy, business process management systémy.

Naši skúsení testeri využívajú kolaboratívne nástroje ako:

  • JIRA
  • HP
  • Quality Center
  • Microsoft Sharepoint
  • ReadyAPI
  • SOAP UI
  • Postman
  • Selenium
  • GIT
  • Jenkins

Naše 
testovacie 
služby

Náš kvalifikovaný testovací tím sa podieľa na projekte už od úvodnej fázy projektu, spolupracuje na analýze jednotlivých problémov, identifikácii riešenia, prioritizácii a zabezpečení ich vyriešenia.

Naše služby zastrešujú celý priebeh IT testov – unit testy, integračné testy, akceptačné testy a kontroly po nasadení do prevádzky. Riadime a vykonávame funkčné testy, technické testy, performance testy, bezpečnostné testy a user experience testy.

Sme certifikovaní partneri Informatica, Oracle a Hitachi Pentaho

Kontaktujte nás

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram