Business intelligence

Greyson.eu/Business intelligence
Dáta sú poklad každej spoločnosti, ale je ich veľké množstvo, sú často neštruktúrované, ťažko čitateľné a exponenciálne rastú každý deň. Data warehouse poskytuje univerzálnu a konsolidovanú platformu pre jednoduchú analýzu všetkých dát, zrozumiteľnú pre koncového aj technického užívateľa, pripravenú pre ďalšiu analýzu a reporty. Využitie našich business intelligence služieb Vám uľahčí zber tých správnych dát z dátovej základne, ktoré sú následne lepšie použiteľné pre ďalšiu analýzu a tvorbu reportov dôležitých pre Váš biznis. Naši konzultanti majú skúsenosti a schopnosti pracovať s veľkým objemom dát, ich ukladaním, analýzou, predikovaním a vyhľadávaním závislostí.

Technológie a platformy

Sme technologicky nezávislá spoločnosť a implementujeme najmä tzv. enterprise technológie:

  • Teradata
  • Oracle
  • Microsoft

Naši certifikovaní experti na ETL využívajú:

  • Informatica
  • ODI
  • PL/SQL
  • Pentaho
  • a iné platformy.

Realizujeme tiež vývoj softwaru, najmä na Oracle a riešime ako frontendovú časť (napr. Oracle Apex), tak aj backendovú časť (PL/SQL).

Naše 
BI služby

Naše BI služby

S našim DWH a BI riešeniami môžete pripravovať regulatórne výkazníctvo, segmentovať zákazníkov, vytvárať kampane, analyzovať a riešiť profitabilitu, konsolidovať spoločnosť.

Na spoločných projektoch budú pôsobiť vývojári, architekti, biznis analytici a projektoví manažéri, ktorí niekoľkokrát ročne prechádzajú školeniami a technologickými certifikáciami. Pokrývame celý životný proces projektu od počiatočných štádií, až po podporu prevádzky.

Naše BI služby

Sme certifikovaní partneri Informatica, Oracle a Hitachi Pentaho

Kontaktujte nás

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram