Vývoj software

Greyson.eu/Vývoj software
Realizujeme vývoj informačných systémov – od malých aplikácií až po rozsiahle korporátne riešenia. Projekt dokážeme dodať od počiatočnej analýzy, cez návrh riešenia, UX, samotnú implementáciu, testovanie, nasadenie až po prevádzku. K tomu naše tímy využívajú agilnú metodiku a bohaté skúsenosti z ukončených projektov. Pri realizácii projektu kladieme dôraz na používateľskú prívetivosť, ľahkú rozšíriteľnosť, celkovú bezpečnosť a nenáročnú prevádzku.

Technológie  a platformy

Sme experti nielen v následujúcich technológiách:

 • Java, Spring
 • Hibernate
 • Tomcat
 • Angular 7
 • Typescript
 • Semantic UI
 • GraphQL
 • Swagger
 • React
 • Redux
 • Bootstrap
 • GoogleCloud
 • Docker
 • Oracle
 • MySQL
 • Postgress
 • C#
 • .NET

Naše 
software vývojárske služby

Agilný coaching a agilné riadenie.
Analýza a príprava projektu, IT architektúra a návrh riešenia.

Frontendový a backendový vývoj v najmodernejších technológiách, frameworkoch a platformách.
Testovanie, support riešenia a jeho prevádzka.

Nastavenie a audit vývoja.

Sme certifikovaní partneri Informatica, Oracle a Hitachi Pentaho

Kontaktujte nás

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram