Inovácie

Greyson.eu/Blog/Inovácie

Majú čo banky poskytnúť deťom a ich rodičom?

Súťaž o bankových klientov je súbojom takmer bez pravidiel. Jedno pravidlo je ale univerzálne platné - tento boj je extrémne finančne náročný. Získanie klienta z konkurenčnej banky si dnes vyžaduje investície do masívnej reklamy, do substituovaných produktov či priamo finančnej motivácie k prestupu.

On-line onboarding bánk

Pozreli sme sa na online onboarding v bankách na Slovensku a v Čechách. Merali sme potrebnú aktivitu ako je počet kliknutí a vyplnených polí, trvanie onboardingu, či index užívateľskej prívetivosti. Pozrite si ako banky dopadli v jednotlivých kategóriách.

BankID

V oblasti budovania digitálneho ekosystému je už niekoľko mesiacov horúcou témou Bank ID a oficiálnym spustením tejto služby sa v Česku začiatkom januára oficiálne posunula otázka digitalizácie o krok vpred.

Automatizovaný testing

Vývoj a rozvoj business aplikácií často predstavuje jednu z najväčších položiek firemných rozpočtov. Neustály tlak na znižovanie nákladov preto tvrdo zasiahol aj softvérový vývoj. Príval nových business požiadaviek na softvéry je obrazom potreby neustálej inovácie.

7 aktuálnych trendov v energetike

Tlak prichádzajúci od širokého spektra zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov a akcionárov, meniacej sa regulácie a aj zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov čoraz silnejšie podnecuje zmeny a nevyhnutnosť inovácii naprieč všetkými odvetviami.

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram