Blog

Cesta našich absolventov po roku a pol

V roku 2023 sme rozšírili náš tím o ďalších 4 nových kolegov. Zoznámte sa s našimi juniormi.

Greyson aktivity

Zakladáme si na dobrých vzťahoch a vyváženom pracovnom a súkromnom živote. V Greysone sú kolegovia ako druhá rodina.Spoločne sa venujeme rôznym voľnočasovým aktivitám. Na výber je toho veľa  – športové aktivity, spoločné výlety, návšteva divadla, rodinné grilovačky, ale i vzrušujúcejšie zábavky, ako je  napríklad poker alebo športová streľba.

Greyson dovolenky

Sme si vedomí toho, že radosť z práce možu mať len spkojní a zrelaxovaní ľudia, preto dbáme na to, aby naši kolegovia oddychovali naozaj kvalitne. Dôkazom toho sú naše letoviská, ktoré majú greysoňáci k dispozícii.

Absolventi z odborov Testing, BI a Consulting

V roku 2023 sme rozšírili náš tím o 4 nových kolegov. Zoznámte sa s našimi juniormi.

Greyson Hackaton 2020

Prvý ročník Greyson Hackatonu sa niesol v predvianočnom „confcall“ duchu pri dodržiavaní hygienických pravidiel. Prihlásilo sa 12 konzultantov a vývojárov z českej aj slovenskej kancelárie, ktorí vytvorili 2 tímy a intenzívne pracovali na nápade 7 dní.

Absolventi z IT a Tech odvetví

Tereza Luteránová: "Počas posledných dvoch rokov štúdia na VŠE som pracovala v Greysone na pozícii Project Management Officer. Za túto dobu som sa naučila veľa o fungovaní projektu a urobila som si akú takú predstavu o tom, akým smerom by som sa po skončení školy chcela uberať."

Majú čo banky poskytnúť deťom a ich rodičom?

Súťaž o bankových klientov je súbojom takmer bez pravidiel. Jedno pravidlo je ale univerzálne platné - tento boj je extrémne finančne náročný. Získanie klienta z konkurenčnej banky si dnes vyžaduje investície do masívnej reklamy, do substituovaných produktov či priamo finančnej motivácie k prestupu.

On-line onboarding bánk

Pozreli sme sa na online onboarding v bankách na Slovensku a v Čechách. Merali sme potrebnú aktivitu ako je počet kliknutí a vyplnených polí, trvanie onboardingu, či index užívateľskej prívetivosti. Pozrite si ako banky dopadli v jednotlivých kategóriách.

BankID

V oblasti budovania digitálneho ekosystému je už niekoľko mesiacov horúcou témou Bank ID a oficiálnym spustením tejto služby sa v Česku začiatkom januára oficiálne posunula otázka digitalizácie o krok vpred.

Automatizovaný testing

Vývoj a rozvoj business aplikácií často predstavuje jednu z najväčších položiek firemných rozpočtov. Neustály tlak na znižovanie nákladov preto tvrdo zasiahol aj softvérový vývoj. Príval nových business požiadaviek na softvéry je obrazom potreby neustálej inovácie.

7 aktuálnych trendov v energetike

Tlak prichádzajúci od širokého spektra zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov a akcionárov, meniacej sa regulácie a aj zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov čoraz silnejšie podnecuje zmeny a nevyhnutnosť inovácii naprieč všetkými odvetviami.

We are GREYT together and become GREENSOON!

Máme za sebou úspešný víkend, ktorý sa niesol v spolupráci s Raiffeisenbank Group. V prvom rade gratulujeme nášmu RBCZ tímu v ČR k úspešnej migrácii, skvelá práca!

1 2 3
© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram