Kontakty

Greyson.eu/Kontakty

PRAHA

Česká republika

Náš office:

Hvězdova 1716/2b
Nusle, 140 00 Praha 4

+420 731 468 009
info@greyson.eu

Fakturačná adresa:

Greyson Consulting s.r.o.,
organizační složka
Hvězdova 1716/2b
Nusle, 140 00 Praha 4
Česká republika
IČO: 24123366

BRATISLAVA

Slovenská republika

Náš office:

myhive Vajnorská /Tower 1
Vajnorská 100/A (10. poschodie)
Bratislava

+421 904 550 645
info@greyson.eu

Fakturačná adresa:

Greyson Consulting s.r.o.
Vajnorská 100/A 
Bratislava 831 04
Slovenská republika
IČO: 36846686

 

Mapa sídla –  Praha
Mapa sídla –  Bratislava

Kontaktujte nás

Informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia svojich povinností ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s platnými požiadavkami zálohovania. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram