Merger management, Czech Republic

Merger management, Czech Republic

Merger of two international banks on Czech market - transfer of retail product portfolio (deposits, investments, credit cards) between the banks and migration of the clients to the acquiring bank.Greyson helped the banks organize the transfer of the clients and front and back-office operations, including communication approach, rebranding and overall planning of the client facing activities and bank's capacities for their execution.

New multichannel banking solution, Slovakia

Implementation of custom-build multichannel solution for a leading Slovak bank: internet banking, mobile banking, corporate banking and call center.Greyson held overall responsibility for the project as a system integrator, covering project management and management of individual project teams (business / functional, IT development, IT integration, testing, business deployment).

Core banking system migration, Czech Republic

Migration of core banking system (deposits, loans, cards, payments, finance and accounting) and other key components of IT architecture to group standard solution in a major Czech bank. Greyson managed various implemention teams and assisted the bank in managing the overall delivery of the project, especially in areas of IT landscape definition, release management, IT integration and test coordination.

Greyson Hackaton 2020

Prvý ročník Greyson Hackatonu sa niesol v predvianočnom „confcall“ duchu pri dodržiavaní hygienických pravidiel. Prihlásilo sa 12 konzultantov a vývojárov z českej aj slovenskej kancelárie, ktorí vytvorili 2 tímy a intenzívne pracovali na nápade 7 dní.

New multichannel banking solution, Czech Republic

Implemention of package multichannel solution for a major Czech bank: internet banking, mobile banking and corporate banking.Greyson was in role of system integrator, being responsible for overall project management and management of individual project teams (business/functional, IT development, IT integration, testing, business deployment) and delivery of IT integration and data migration.

Absolventi z IT a Tech odvetví

Tereza Luteránová: "Počas posledných dvoch rokov štúdia na VŠE som pracovala v Greysone na pozícii Project Management Officer. Za túto dobu som sa naučila veľa o fungovaní projektu a urobila som si akú takú predstavu o tom, akým smerom by som sa po skončení školy chcela uberať."

Majú čo banky poskytnúť deťom a ich rodičom?

Súťaž o bankových klientov je súbojom takmer bez pravidiel. Jedno pravidlo je ale univerzálne platné - tento boj je extrémne finančne náročný. Získanie klienta z konkurenčnej banky si dnes vyžaduje investície do masívnej reklamy, do substituovaných produktov či priamo finančnej motivácie k prestupu.

On-line onboarding bánk

Pozreli sme sa na online onboarding v bankách na Slovensku a v Čechách. Merali sme potrebnú aktivitu ako je počet kliknutí a vyplnených polí, trvanie onboardingu, či index užívateľskej prívetivosti. Pozrite si ako banky dopadli v jednotlivých kategóriách.

BankID

V oblasti budovania digitálneho ekosystému je už niekoľko mesiacov horúcou témou Bank ID a oficiálnym spustením tejto služby sa v Česku začiatkom januára oficiálne posunula otázka digitalizácie o krok vpred.

Automatizovaný testing

Vývoj a rozvoj business aplikácií často predstavuje jednu z najväčších položiek firemných rozpočtov. Neustály tlak na znižovanie nákladov preto tvrdo zasiahol aj softvérový vývoj. Príval nových business požiadaviek na softvéry je obrazom potreby neustálej inovácie.

7 aktuálnych trendov v energetike

Tlak prichádzajúci od širokého spektra zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov a akcionárov, meniacej sa regulácie a aj zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov čoraz silnejšie podnecuje zmeny a nevyhnutnosť inovácii naprieč všetkými odvetviami.

We are GREYT together and become GREENSOON!

Máme za sebou úspešný víkend, ktorý sa niesol v spolupráci s Raiffeisenbank Group. V prvom rade gratulujeme nášmu RBCZ tímu v ČR k úspešnej migrácii, skvelá práca!

1 2 3 4
© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram