Business intelligence

Greyson.eu/Business intelligence
Data jsou poklad každé společnosti ovšem je jich hodně, jsou mnohdy nestrukturovaná, těžko čitelná a každým dnem jich hodně přibývá. Data warehouse poskytuje univerzální a konsolidovanou platformu pro jednoduchou analýzu všech dat, srozumitelnou pro koncového i technického uživatele, která je připravená pro další analýzy a reporty. Získat z této datové základny ty správná data, analyzovat je a vytvářet libovolné reporty důležité pro váš business vám pomůžou naše business intelligence služby. Naši konzultanti mají zkušenosti s opravdu velkým objemem dat a jejich ukládáním, analýzou, predikcí a vyhledáváním závislostí.

Technologie a platformy

Jsme technologicky nezávislá společnost a implementujeme zejména tzv. enterprise technologie:

  • Teradata
  • Oracle
  • Microsoft

Naši certifikovaní experti na ETL využívají:

  • Informatica
  • ODI
  • PL/SQL
  • Pentaho
  • a iné platformy.

Realizujeme také vývoj softwaru, zejména na Oracle a řešíme jak frontendovou část (např. Oracle Apex) tak i backendovou část (PL/SQL).

Naše 
BI služby

Naše BI služby

S našimi DWH a BI řešeními můžete připravovat regulatorní výkaznictví, segmentovat zákazníky, vytvářet kampaně, analyzovat a řešit profitabilitu, konsolidovat společnost.

Ve společných projektech budou působit vývojáři, architekti, business analytici a projektový manažeři, kteří několikrát ročně procházejí školeními a technologickými certifikacemi. Pokrýváme celý životní proces projektu od počátečních studií, až po podporu provozu.

Jsme certifikovaní partneři Informatica, Oracle a Hitachi Pentaho

Kontaktujte nás

© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram