Vánoční příspěvek pro Clowndoctors

Greyson.eu/Blog/Vánoční příspěvek pro Clowndoctors

Náš vánoční večírek v Bratislavě se nesl nejen ve znamení zábavy, ale byl také o podpoře krásného projektu Červený nos Clowndoctors. Hlavním programem tohoto občanského sdružení jsou pravidelné návštěvy dětí v nemocnicích a léčebných zařízeních, které realizují profesionální zdravotní klauni. Jejich úkolem je podpořit psychickou pohodu hospitalizovaných dětí a tím přispívat ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientů odpoutají od strachu, napětí a od úzkosti spojené nejen s léčbou, ale také z neznámého prostředí, kde jim chybí jejich nejbližší.

My jsme na večírku společně vysbírali 2055 € na jejich podporu! Věříme, že výtěžek z finanční sbírky Greyson týmu přispěje k dalším usměvavým tvářím 😊

Všechny články:
© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram