Automatizovaný testing

Greyson.eu/Blog/Automatizovaný testing
Vývoj a rozvoj business aplikací často představuje jednu z největších položek firemních rozpočtů. Neustálý tlak na snižování nákladů proto tvrdě zasáhl i softwarový vývoj. Příval nových business požadavků na softwary je obrazem potřeby neustálé inovace. Podcenění inovací je často synonymem úpadku.

Jedním z řešení dilematu mezi potřebou rozvoje softwaru a snižováním rozpočtů je zefektivnění celého vývojového procesu aplikací. Přirozeným kandidátem zefektivnění je přitom automatizace často opakovaných „mechanických“ činností – například testování.

Charakteristika automatizovaného testování

Automatizované testování umožňuje prostřednictvím dedikovaných softwarových nástrojů opakovaně provádět testování business scénářů. Takový dedikovaný testovací software typicky zadává do testované aplikace testovací data, simuluje chování uživatele, porovnává výsledky s očekáváními a generuje detailní reporty. Některé z těchto nástrojů pro automatizaci testů umožňují také zaznamenat chování uživatele v testování aplikace, na základě toho vygenerovat skript a následně použít tento skript v rámci testů, které lze spustit automaticky (např. ve stanovený čas, nebo při určité události - ukončení nasazení nové verze).

Automaticky generovaný report po provedení testu zaznamenává detailní výsledky běhu testů. Tento report může být také součástí emailové notifikace, která upozorní zodpovědného testeru a v případě potřeby je možné výsledek testů detailně dále analyzovat. reportů.

Automatizované testy se využívají v různých situacích a v různých fázích testů:
 • Testy po nasazení nové verze softwaru
 • Testy frontendu web.aplikaci
 • Testy frontendu mob.aplikaci
 • Testy integrace systémů a jejich jednotlivých rozhraní
 • Simulování dosud nevyvinutých rozhraní dodávaných SW systémů

Přínos automatizovaného testování si firmy v posledních letech začaly uvědomovat a aplikovat do praxe. Snížení manuální náročnosti, rychlost testování i rozsah testů, který není závislý na počtu fyzických testerů, jednoznačně vyvažuje vstupní investice do zavedení takového nástroje ve firmách.

Ukázka scriptu automatického testování mobilní aplikaci

Najvhodnejšie je automatizovať tie “Test casy”, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:
 • Testovací případy, které se opakovaně provádějí (například regresní nebo smoke testy)
 • Testujte případy, které jsou velmi zdlouhavé nebo obtížně proveditelné manuálně
Hlavní výhody automatizovaného testování:
 • Automatizace testů snižuje nároky na počet testerů a minimalizuje výskyt chyb
 • Zvyšování ROI testování
 • Automatický test se může spustit v předem naplánovanou dobu bez lidského zásahu, například v noci
 • Automatizace testů umožňuje paralelní spouštění testů, což zvyšuje efektivitu
 • Automatizace pomáhá zvýšit pokrytí scopu/dodávky/SW testy
 • Manuální testování může být stereotypní a nudné, a proto náchylné k chybám
 • Rychlá identifikace chyb a jejich vyřešení může přispět ke kratšímu time2market
Integrované testování

Tento přístup kombinuje manuální a automatizované testování s cílem dosáhnout maximální efektivity. Vhodným poměrem (manuálně vs. automatizované) a organizací testů lze ušetřit až 70% financí a času potřebného na testování.

Zaujalo Vás toto téma?

Greyson Consulting již 14 let přináší inovace především bankám a pojišťovnám ve Střední Evropě. V oblasti automatizovaných testů pro klienty vytvoříme feasibility study, zaškolíme interní tým nebo poskytneme externí tým automatizovaných testerů, připravíme framework pro automatizované testy nebo zajistíme kontinuální podporu.

Všechny články:
© Greyson Consulting, 2007-2022.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram